Unitat 10 - Tercera declinació (II)

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada cas del substantiu πόλις, -εως ἡ amb la forma de l'article que hi concorda.
τήν
τῆς
τῇ
αἱ
τάς
τῶν
ταῖς