Unitat 11 - Adjectius de la 3ª declinació

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella l'enunciat de cada adjectiu amb el tipus al qual pertany.
χαρίεις, -ίεσσα, -ίεν
πλήρης, -ες
παχύς, -εῖα, -ύ
σώφρων, -ον
πολύς πολλή πολύ
κοινός, -ή, -όν
ὅμοιος, -α, -ον
ἀθάνατος, -ον