Unitat 12 - Imperatiu

Exercici 1

Fes clic sobre les caselles de la dreta i arrossega-les fins a aparellar cada desinència d'imperatiu actiu amb la seva descripció.