Unitat 15 - Adverbis

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada adverbi amb la manera de formar-se.
σοφῶς
πόλυ
πάντως
πρότερον