Unitat 16 - Verbs contractes

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada combinació de vocals que es pot donar en els verbs contractes en -αω amb la vocal resultant de la contracció.
α + ε
α + η
α + ει
α + ῃ
α + ο
α + ου
α + ω
α + οι