Unitat 17 - Aorist sigmàtic

Exercici 1

Selecciona la resposta correcta a cada pregunta o enunciat sobre el temps d'aorist.