Unitat 19 - Futur

Exercici 1

Selecciona la resposta correcta a cada pregunta, relacionada amb la formació del futur.