Unitat 1 - Primera declinació

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada cas del grec amb la seva funció o funcions.

Els casos del grec

Les funcions i els casos del grec no coincideixen del tot amb els del llatí. Realitza aquest exercici tot fixant-te amb les diferències.
Nominatiu
Vocatiu
Acusatiu
Genitiu
Datiu