Unitat 20 - El pretèrit perfet

Exercici 1

Selecciona la resposta correcta a cada pregunta, relacionada amb la formació del pretèrit perfet.