Unitat 26 - Pronoms (II)

Exercici 1

Fes clic sobre les caselles de la dreta i arrossega-les fins a aparellar cada pronom-adjectiu amb la seva traducció.