Unitat 27 - Oracions interrogatives

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada adverbi amb el seu significat en la pregunta o la resposta.
ἦ / ἆρα
ἆρα μή / μή
ἆρ᾽οὐ
ναί
οὔ
ἴσως