Unitat 28 - Veu passiva

Exercici 1

Selecciona la resposta correcta a cada pregunta o enunciat sobre la veu passiva.