Unitat 3 - Segona declinació (masculins)

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i identifica la declinació de cada substantiu.

La importància de l'enunciat

Recorda: la combinació del nominatiu i la terminació del genitiu en l'enunciat dels substantius ens permet reconèixer la seva declinació.
ἀδελφός , -οῦ ὁ
ἀλήθεια, -ας ἡ
βίος -ου ὁ
ἥβη, -ης ἡ
δόξα, -ης ἡ
τελευτή, -ης ἡ
ποιητής, -οῦ ὁ
ἀνθρώπος, -ου ὁ