Unitat 4 - Segona declinació (neutres)

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i identifica la declinació de cada substantiu.

L'article ens indica el gènere

Recorda: cada tipus de substantiu té un enunciat diferent. En la segona declinació, l'enunciat dels mots masculins és diferents del dels neutres. En cas de dubte, l'article ens indica el gènere de la paraula.
ἀδελφός , -οῦ ὁ
ἀλήθεια, -ας ἡ
ζῷον, -οὐ τό
βιβλίον, -οὐ τό
δόξα, -ης ἡ
τελευτή, -ης ἡ
ποιητής, -οῦ ὁ
ἀνθρώπος, -ου ὁ