Unitat 5 - Adjectius de la 1ª i 2ª declinació

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella l'enunciat de substantius (sense article) i adjectius amb el tipus al qual pertanyen.

L'enunciat de l'adjectiu

Recorda: en l'enunciat de l'adjectiu NO hi ha article. TOTS presenten les terminacions de nominatiu (dues o tres). En canvi, en els substantius sempre trobaràs el nominatiu seguit de la terminació del genitiu.
ὀρθός -ή, -όν
ἔδοξος, -ον
ὅμοιος, -α, -ον
βιβλίον, -ου
λόγος, -ου
τελευτή, -ῆς
αἰτία, -ας
δόξα, -ης