Unitat 9 - Tercera declinació (I)

Exercici 1

Respon les preguntes següents relacionades amb la tercera declinació.

La tercera declinació

Els substantius de la tercera declinació es diferencien dels de la primera i la segona no només pel lexema o arrel sinó també per les desinències de cas.