Unitat 32 - Infinitius passius, oracions d'infinitiu

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada infinitiu amb la seva anàlisi.

Recorda

Els infinitius passius són iguals que els mitjans en els temps de present i perfet.
παιδεύεσθαι
παιδευθήσεσθαι
παιδευθῆναι
πεπαιδεύσθαι