Unitat 33 - Oracions coordinades

Exercici 1

Fes clic a les caselles de la dreta i arrossega-les fins a aparellar cada tipus de conjunció coordinada amb la noció que expressa.