Unitat 34 - Oracions subordinades substantives

Exercici 1

Indica si les següents afirmacions són vertaderes o falses.