Unitat 36 - Oracions subordinades adverbials

Exercici 1

Escriu el nom de la subordinada que es defineix a cada pregunta. Si t'equivoques dues vegades, podràs seleccionar la resposta correcta d'una llista.