Unitat 0 - Coneixements previs

Exercici 1

Fes clic sobre les caselles de la dreta i arrossega-les fins a aparellar cada definició amb el concepte corresponent.