Unitat 10 - Tercera declinació (II)

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada tipus de substantiu de la tercera declinació amb el morfema de cas nominatiu singular.
Consonants b/p
Consonants g/c
Consonants d/t
Consonants r/s
Consonants n/l
Substantius de gènere neutre