Unitat 14 - Verbs compostos

Exercici 1

Escriu el verb simple del qual procedeixen els verbs donats. Com a retroacció, podràs veure el significat del verb simple i del verb compost.