Unitat 15 - Adverbis

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada sufix, amb el qual es formen els adverbis, amb el tipus d'adjectiu corresponent.
Sufix -e
Sufix -ter / -iter