Unitat 16 - Quarta i cinquena declinacions

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada enunciat amb la declinació a la qual pertany.
aqua, -ae
cibus, -i
manus, -us
metus, -us
acies, -ei
res, rei
cornu, -us
panis, -is