Unitat 18 - El pretèrit plusquamperfet d'indicatiu

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella les formes estudiades del verb amo, -are, -avi, -atum 1 amb la seva anàlisi.
amat
amabat
amabit
amavit
amaverat