Unitat 19 - El futur perfet d'indicatiu

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada forma del verb video, -ere, vidi, visum (2) estudiades amb la seva anàlisi.
videt
videbat
videbit
vidit
viderat
viderit