Unitat 21 - Comparatius i superlatius

Exercici 1

Escriu la resposta correcta (un mot) a cada pregunta o enunciat; si t'equivoques, podràs seleccionar la resposta entre vàries opcions.