Unitat 25 - Pronoms (I)

Exercici 1

Fes clic sobre les caselles de la dreta i arrossega-les fins a aparellar cada un dels pronoms personals amb el seu significat.