Unitat 27 - Oracions interrogatives

Exercici 1

Digues si les següents afirmacions sobres les oracions interrogatives són vertaderes o falses.