Unitat 28 - Veu passiva / verbs deponents

Exercici 1

Fes clic sobre les caselles de la dreta i arrossega-les fins a aparellar els morfemes de persona i nombre actius amb els passius.