Unitat 2 - El verb copulatiu (sum)

Exercici 1

Fes clic sobre les caselles de la dreta i arrossega-les fins a aparellar els conceptes que es relacionen.