Unitat 3 - Segona declinació (masculins)

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada enunciat amb la seva declinació (primera, segona o altres).
Puer-i
Dominus-i
Avus-i
Filius-ii
Praetor-is
Dies-ei
Exercitus-us
Nauta-ae
Rosa-ae