Unitat 4 - Segona declinació (neutres)

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada enunciat amb la declinació i gènere a què pertany cada substantiu.
verbum-i
dominus-i
puer-i
rosa-ae
discipulus-i
studium-i
exemplum-i
silentium-i