Unitat 5 - Adjectius 1ª i 2ª declinació (1ª classe)

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada enunciat amb el tipus al qual pertany.
Bonus-a-um
Pulcher-ra-rum
Dubius-a-um
Anima-ae
Deus-i
Studium-i