Unitat 8 - El futur imperfet d'indicatiu

Exercici 1

Obre les finestres desplegables i aparella cada conjugació amb la formació que li correspon del futur imperfet.
1ª conjugació
2ª conjugació
3ª conjugació
4ª conjugació