Unitat 33 - Oracions coordinades

Exercici 1

Fes clic sobre les caselles de la dreta i arrossega-les fins a aparellar cada tipus d'oració composta amb la seva definició.