Unitat 35 - Oracions subordinades adjectives

Exercici 1

Escriu la resposta correcta a cada pregunta o enunciat. Si falles dues vegades, podràs triar la resposta d'entre tres opcions.