Unitat 36 - Oracions subordinades adverbials

Exercici 1

Fes clic sobre les caselles de la dreta i arrossega-les fins a aparellar cada tipus de subordinada amb la seva equivalència.